مدت زمان لازم برای جوانه زنی بذرهای مختلف

سبزه یکی از اجزای اصلی سفره هفت سین است که برای تهیه و آماده سازی  آن باید از چند روز قبل از تحویل سال اقدام کرد که این مدت زمان به نوع دانه (بذر)انتخابی شما بستگی دارد چون زمان جوانه زنی و رشد بذر ها یکسان نیست، در این بین بعضی بذر ها رشد سریع تری دارند  و بعضی دیگر دیرتر رشد می کنند . دانه‌هایی که رشد سریعی دارند عبارتند از: کنجد، آفتابگردان، گندم و چاودار و دانه‌هایی که رشد آهسته‌تری دارند عبارتند از شنبلیله ، نخود ، ماش ، سویا و ارزن..

در صورتی که از مدت زمان جوانه زنی و رشد بذر ها اطلاع کافی نداشته باشید ممکن است سبزه ای که برای آماده سازی آن برای سفره هفت سین سال جدید زحمت کشیده اید یا به اندازه کافی رشد نکرده باشد و یا رشد زیادی کرده باشد که در دو حالت باعث می شود سبزه زیبا یی نداشته  باشید.پس اگر می خواهید سبزه سفره هفت سین را خودتان آماده کنید و با این مشکل مواجه نشوید با ادامه این مطلب همراه شوید.

بهتر است برای اینکه بذرهای شما زودتر و یکدست تر جوانه بزنند آنها را از قبل خیس کنید که البته مدت زمان خیساندن این بذر و دانه‌ها و همچنین مدت زمان لازم برای جوانه‌زدن آن‌ها متفاوت است.در زیر مدت زمان لازم برای جوانه زنی و همچنین مدت زمان آماده شدن سبزه برای برخی بذور آورده شده که امیدوارم  مورد استفاده شما قرار بگیرد.

مدت زمان لازم برای جوانه زنی:

الف- دانه های که باید حدود ۶ تا ۸ ساعت خیس کنید:

کنجد ( مدت جوانه زدن : ۲-۱ روز )

شنبلیله ( مدت جوانه زدن : ۴-۳ روز )

شاهی: ( مدت جوانه زدن : ۳-۲ روز )

یونجه ( مدت جوانه زدن : ۶-۵ روز )

تربچه ( مدت جوانه زدن : ۵-۴ روز )

ب- دانه هایی که باید حدود ۱۰ تا ۱۸ ساعت خیس کنید:

آفتابگردان ( مدت جوانه زدن : ۲-۱ روز )

نخود ( مدت جوانه زدن : ۴-۳ روز )

عدس ( مدت جوانه زدن : ۵-۳ روز )

ماش ( مدت جوانه زدن : ۵-۳ روز )

سویا ( مدت جوانه زدن : ۵-۳ روز )

گندم ( مدت جوانه زدن : ۳-۲ روز )

چاودار ( مدت جوانه زدن :۳-۲ روز )

ارزن ( مدت جوانه زدن :۴-۳ روز

مدت زمان آماده شدن سبزه:

تابستان(روز) زمستان(روز)

منداب :۴ روز تابستان ۶ روز زمستان

شاهی : ۶روز تابستان/ ۱۰ روز زمستان

خرفه : ۳ روز تابستان/ ۵ روز زمستان

ریحان: ۱۰روز تابستان ۱۲ روز زمستان

مرو: ۱۲روز تابستان  ۱۵روز زمستان

چمن: ۱۰روز تابستان ۱۲روز زمستان

باقلا: ۲۰روز فقط زمستان سبز می شود

لوبیا چشم بلبلی : ۱۸روز ،فقط زمستان سبز می شود

ماش : ۱۵روز ، فقط زمستان سبز می شود

تخمه کدو : ۱۷ روز تابستان/ ۲۰  روز زمستان

گاودانه(کسن): ۱۲ روز تابستان/ ۱۵ روز تابستان

ماشک: ۱۲ روز تابستان / ۱۵ روز زمستان

عدس: ۱۲روز تابستان/ ۱۵روز زمستان

شبدر: ۴ روز تابستان / ۶ روز زمستان

شلغم: ۵ روز تابستان/ ۷روز زمستان

ارزن: ۵ روز تابستان/ ۶روز زمستان

کنجد : ۵روز تابستان/ ۶روز زمستان

ذرت:۱۰  روز تابستان/ ۱۰روز زمستان

یونجه:۱۰ روز

گندم:۱۰-۱۲ روز

شنبلیله:۱۳-۱۴ روز

تخمه آفتابگردان ۱۵ روز

تربچه:۱۰روز


ﺐﻠﻄﻣ ﻩﺪﻨﺳیﻮﻧ MehdiCeo
کارآفرین مهندس مهدی شاه محمدلو
برند سایت برند سایت برند سایت برند سایت
X