"> بسته آماده کاشت بایگانی - کشت شهر ( کشاورزی شهری )

بسته آماده کاشت

بسته آماده کاشت سبزیجات و صیفی
برای سهولت در کاشت و پرورش سبزیجات در خانه های آپارتمانی و افراد علاقمند که تجربه کافی را در زمینه پرورش سبزیجات ندارد.


X