"> خاک و کود ارگانیک و بهداشتی گیلدا برای مصارف خانگی??? - فروش خاک گیلدا

خاک و کود ارگانیک

خاک و کود ارگانیک و بهداشتی مناسب برای استفاده در خانه و آپارتمان ها در بسته بندی استاندارد گیلدا برای مصارف سبزیکاری ، گل گیاه آپارتمانی ، کاکتوس ، کود ورمی جهت تقویت خاک گلدان و دیگر محصولات گیلدا


X